Stowarzyszenie Klaster 3×20

jest podmiotem ukierunkowanym na promocje, wdrażanie i upowszechnianie w Polsce celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, wyrażającej się w postaci Pakietu 3×20.