Cykl Raportów BPEP

Raport 1: W dążeniu do mono rynku energii elektrycznej OZE i rynków energii użytecznej. 10-stronicowa podróż elektroenergetyka przez historię polskiej elektroenergetyki
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 2: Co oznacza inteligentna infrastruktura w cywilizacyjnej transfromacji energetyki i gdzie jest jej miejsce?
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 3: CENOTWÓRSTWO (1) podstawy i architektura rozproszonego cenotwórsta
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Krzysztof Dębowski, Marcin Fice, Robert Wójcicki

Raport 4: CENOTWÓRSTWO (2) dyfuzja dynamicznego cenotwórstwa rozproszonego do inteligentnej infrastruktury rynku wschodzącego energii elektrycznej
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Marcin Fice, Adam Pilśniak, Krzysztof Sztymelski, Robert Wójcicki

Raport 5: Wirtualny minisystem elektroenergetyczny
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Marcin Fice

Raport 6: Wirtualny Minisystem Elektroenergetyczny. Wielkopolska Południowa
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Janusz Grześkowiak

Raport 7: Informatyzacja zwirtualizowanego KSE
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Marcin Fice, Robert Wójcicki

Raport 8 Prosumencki model energetyczny domu jednorodzinnego. Doświadczenia i propozycje
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Marcin Fice, Adam Pilśniak, Krzysztof Sztymelski, Robert Wójcicki,
współudział: J. Biskupski, A. Jurkiewicz