Cykl Raportów BŹEP

Raport 1: Przełom w energetyce
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 2: Mono rynek energii elektrycznej (użytecznej) OZE
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 3: Trajektoria transformacyjna 2018 – 2050 polskiej energetyki – zawężanie obszaru poszukiwań (etap 2)
Autorzy: Jan Popczyk, Marcin Fice

Raport 4: Struktury polskiego bilansu wytwórczego 2050 na mono rynku energii elektrycznej OZE. Zawężanie obszaru poszukiwań (etap 3)
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek

Raport 5: Architektura transformacyjna rynku energii elektrycznej
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 6: Techniczno-ekonomiczne ekwiwalentowanie osłon kontrolnych na mono rynku energii elektrycznej OZE i rynkach energii użytecznej – modele dla potrzeb inwestycyjnych i rozproszonego operatorstwa
Autorzy: Marcin Fice

Raport 7: Kierunki rewitalizacji technologiczno-systemowej sieci elektroenergetycznych na mono rynku energii elektrycznej OZE i rynkach energii uzytecznej
Autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek

Raport 8 Ekonomika konsumenckiej partycypacji w osłonach kontrolnych OK1, OK2 i OK3 na rynku wschodzącym energii elektrycznej w środowisku kosztów krańcowych długookresowych i kosztów unikniętych
Autorzy: Robert Wójcicki

Raport 9 Elektrownia EW+. Rzeczywista elektrownia rozproszona bilansująca popyt i podaż z dokładnością do regulacji pierwotnej, działająca w rzeczywistych ograniczeniach systemowo-sieciowych …
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 10 Intensyfikacja wydolności infrastruktury technicznej wschodzącego mono rynku energii elektrycznej OZE za pomocą układów energoelektrobicznych, w środowisku nowych usług energetycznych
Autorzy: Jarosław Michalak

Raport 11 Raport zamykająco-otwierający
Autorzy: Jan Popczyk

Raport 12 Potencjalne zastosowania technologii blockchain na rynku energii elektrycznej
Autorzy: Sebastian Kiluk