IdentyfikatorNazwa raportu
2RDN - Notowanie ciągłe
3Wielkości podstawowe
4Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy
5Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy
6Rynek Dnia Bieżącego
7RYNEK TERMINOWY TOWAROWY – Energia elektryczna