Listopad

Temat przewodni:
Uwarunkowania, technologie i rozwiązania w energetyce EP

dr inż. Robert Wójcicki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki
Prosumencka mikroinstalacja fotowoltaiczna na przykładzie domu jednorodzinnego