Marzec

Temat przewodni:
Inteligentna energetyka EP

Dr inż. T. Wałek, GHP Poland
Synteza wniosków z raportu na temat gazowej kogeneracji