Grudzień

Temat przewodni:
Kapitał społeczny – niezbędny warunek rozwoju energetyki EP

Agenda

Profesor Jan Popczyk
Wprowadzenie. Fundamentalna różnica modeli biznesowych/ekonomicznych trzech segmentów podmiotowych na rynku IREE (WEK, NI, EP)

Dyrektor Andrzej Leszczyński, Centrum Kształczenia Praktycznego w Opolu
Laboratoria w praktycznym kształceniu na kierunkach OZE

Prezes Damian Kozioł, MBE Technical Sp. z o.o.
Przedsiębiorcy na europejskim rynku OZE

dr inż. Krzysztof Sztymelski, Wichary Technologies Sp. z o.o.
Przedsiębiorcy na polskim rynku OZE

Prezes Piotr Budzisz, AT Group S.A.
Przebudowa energetyki w polskich gminach

dr hab. inż. Krzysztof Dębowski, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
Nauka i innowacyjność w EP. Interfejs PME