Listopad

Temat przewodni:
Zrównoważona prosumencka (społeczna) gospodarka energetyczna

Agenda

Profesor Jan Popczyk 
EP początek SP

Radca Józef Neterowicz, Ambasada Szwecji w Polsce
Istota zrównoważonej gospodarki energetyczno-środowiskowej gminy i rola prosumentów

dr hab. Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski
Pobudzenie obywatelskie wokół energetyki prosumenckiej

dr inż. Robert Wójcicki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki
Symulator (cześć softwarowa) Wirtualnej Wyspy

Łukasz Kordas – student Politechniki Krakowskiej
Komunikat nt. Raportu REmap 2030 dla Polski