Kwiecień

Temat przewodni:
Nowy rynek enrgii elektrycznej, energetyka NI i symulator hybrydowy gminnej gospodarki energetycznej

Agenda

Profesor Jan Popczyk
O potrzebie nowego modelu rynku energii elektrycznej

Prezes Tomasz Podgajniak, Grupa PGB-Enerco-MCX
Energetyka NI (przedsiębiorcy MSP, innowacje przełomowe) – pomost między WEK i EP w kraju, nadzieja na kontakt z globalnymi pretendentami

dr inż. Robert Wójcicki, Wydział Automatyki Elektorniki i Informatyki
dr inż. Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny
Symulator hybrydowy doboru źródeł wytwórczych w prawie autonomicznej gminy wiejsiej na rynku energii elektrycznej – bilansowanie energii i szacowanie prostych wskaźników ekonomicznych
Część dr Krzysztofa Bodzka
Cześć dr Roberta Wójcickiego

dr inż. Marcin Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
Symulator PME – moduły analizy wpływu sterowania odbiornikami (DSM/DSR) na wykorzystanie OZE z uwględnieniem zasobników energii

Szymon Pałasz, Kamil Busz – studenci VI sem. kierunku Energetyka na Wydziale Elektrycznym
Profile elektroenergetyczne dla gminy wiejskiej; analiza SWOT systemu DSM/DSR w procesie budowania oddolnych zdolności do przeciwstawiania się kryzysowi w elektroenergetyce
Prezentacja – Szymon Pałasz
Prezentacja – Kamil Buss