Wrzesień

Temat przewodni:
Badania koncepcyjno-symulacyjne klastrowego rynku energii elketrycznej w kontekscie zapowiadanej nowelizacji ustawy OZE

Agenda

Profesor Jan Popczyk
Koncepcja konkurencji na klastrowym rynku energii elektrycznej (na obszarach wiejskich)

dr inż. Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny
Symulacja godzinowa bilansów energii elektrycznej kalstra KE(na miedzianej płycie)-pierwsze wytyczne rozwojowe

dr inż. Robert Wójcicki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki
Net-metering węzłowy i na osłonie kontrolnej klastra KE jako narzędzie taryfowe KE – infrastruktura pomiarowo-rozliczeniowa

dr inż. Marcin Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
PME (prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna) w nowelizacji ustawy OZE – okresy bilansujące, oprogramowanie liczników prosumenckich

Izabela Mendel, Dyrektor Biura Klastra Dolina Czystej Energii
Konkurs 3×20 – komunikat

Julian Opatowiecki, WTS Capital Trust
Indukcyjna pompa ciepła

dr inż. Józef Chmiel
Pierwsze półrocze Konwersatorium Inteligentna Energetyka 2016