Luty

Temat przewodni:
Transformacja energetyki: nowy rynek energii, klastry energii

Agenda

Profesor Jan Popczyk, Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Praktyka (powstające klastry energii) i know how (opracowywana monografia „X”)

Daniel Fryc, Klaster Zgorzelecki
Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej

Robert Grudziński, Redaktor Naczelny Nasza TVE
System MGS (magazyn-generacja-sieć)

Marcin Fice, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Prosumencka infrastruktura energetyczna w osłonach kontrolnych OK1 i OK2

Krzysztof Dębowski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Cenotwórstwo energii elektrycznej

Jarosław Michalak, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno-wertykalnego

Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050

Jacek Biskupski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska
Dom niskoenergetyczny