Wrzesień

Temat przewodni:
Energetyka prosumencka na jednolitym rynku energii elektrycznej OZE

Agenda i komunikat do Konwersatorium z 27 czerwca 2017

prof. Jan Popczyk – Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Architektura nowego rynku energii elektrycznej: rynki schodzący i wschodzący

Marcin Fice – Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Self dispatching w osłonach węzłowych OK1 i OK2

Krzysztof Dębowski – Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Cenotwórstwo energii elektrycznej na rynku schodzącym

Robert Wójcicki – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Net metering na osłonach kontrolnych węzłowych OK1 i OK2 oraz wirtualnej OK3

Jarosław Michalak – Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Układy energoelektroniczne w procesie automatyzacji wschodzącego rynku energii elektrycznej

Krzysztof Bodzek – Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Wyniki badań symulacyjnych polskiego łącznego miksu energetycznego 2050, obejmującego rynki wschodzący i schodzący

Dariusz Wereszczyński – wiceprezes eGmina, Infrastruktura, Energetyka
Biogazowa rolnicza mikroelektrownia regulacyjno-bilansująca w osłonie OK2 – faza badań przedrynkowych

Izabela Mendel – wiceprezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Komunikat: Stowarzyszenie Klaster 3×20 – próba systematyzacji pożądanych kompetencji sieciowych w świetle potencjalnych potrzeb rynkowych