Czerwiec

Temat przewodni:
Prosumencki model energetyczny domu jednorodzinnego,
modelowanie domu na platformie WME w kontekście trzech krytycznych pytań
odnoszących się do transformacji energetyki

Agenda i komunikat

Panel dyskusyjny 1. Paneliści: Piotr Brożyna (Prezes FV Energia), dr Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska), dr Marcin Fice (Politechnika Śląska), …
Pierwsze pytanie: czy jest możliwe (w horyzoncie 2050) zastąpienie bloków węglowych źródłami rozproszonymi?

Panel dyskusyjny 2. Paneliści: Andrzej Jurkiewicz (Prezes eGmina, Infrastruktura, Energetyka), dr Krzysztof Sztymelski (Politechnika Śląska), …
Drugie pytanie: na czym polega bariera monopolu sieciowego, i jak tę barierę można pokonać?

Panel dyskusyjny 3. Paneliści: Radosław Dymek (Prezes i-Energia), dr Krzysztof Dębowski (Politechnika Śląska), …
Trzecie pytanie: kto przeprowadzi (kto powinien przeprowadzić) transformację energetyki w Polsce?