Konferencja EPwWZR

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w III Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Naukowych nt. „Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju” (EPwWZR).
W ramach konferencji przedstawiona zostanie prezentacja możliwośći wykorzystania interfejsu PME (prosumenckiej mikroinfastruktury energetycznej) w nowoczesnych instalacjach budynkowych, prowadzących do optymalnego wykorzystania skorelowanych ze sobą odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej i ogranizczenie niskiej emisji. 

 

Cel Konferencji:
Celem interdyscyplinarnej Konferencji jest prezentacja: technik i technologii, pilotażowych instalacji, wyników badań naukowych, kierunków badawczych, wdrożeń rozwiązań techniczno-technologicznych, legislacyjnych, organizacyjnych, środowiskowych oraz społecznych – dotyczących energetyki prosumenckiej, w tym mikro- i mini instalacji energetycznych. Wydarzenie to w pełni wpisuje się w założenia unijnej Energetycznej Mapy Drogowej 2050.

Pobierz zaproszenie do udziału w konferencji