Komitet naukowy

Przewodniczącyprof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Piotr Bartkowiak Prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Adam Bartoszek prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Stanisław Brzeziński prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Krzysztof Dębowski – Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Janusz Grabara prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. inż. Waldemara Jędrzejczyka prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Henryk Kocot – Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński – Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Dorota Niedziółka prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Arnold Pabian – Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol – Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Tomasz Popławski prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Jan Pyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski

Dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. PCz. – Politechnika Częstochowska

Dr hab. Maria Tkocz prof. UŚ – Uniwersytet Śląski