Materiały 2015

dr inż. Marcin Zygmanowski – Politechnika Śląska
dr inż. Jarosław Michalak – Politechnika Śląska
prof. dr inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska
Koncepcja interfejsu energoelektronicznego dla mikroinstalacji prosumenckiej

prof. PCz dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk – Politechnika Częstochowska
Podłoże greenwashingu w świetle wyników badań własnych

Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska
Janusz Flasza – Politechnika Częstochowska
Paweł Matuszczyk – Politechnika Częstochowska
Poziom cen referencyjncyh dla elektrowni fotowoltaicznych, a opłacalność inwestycji

dr inż. Krzystof Sztymelski – Politechnika Śląska
dr inż. Tomasz Kraszewski – Politechnika Śląska
Oświetleniowy, wyspowy system fotowolaticzny o mocy 1,75 kW charakteryzujący się dużą autonomią i stabilnością

Robert Ulewicz – Politechnika Częstochowska
Integracja w układ pomiarowy gazomierzy

prof. PCz dr hab. Robert Kucęba – Politechnika Częstochowska
mgr. Marcin Sołtysiak – Politechnika Częstochowska
Prosumencki wymiar poprawy efektywności energetycznej MSP

Mateusz Bajor
Energetyka prosumencka szansą dla zrównoważonego rozwoju Polski

Witold Marańda – Politechnika Łódzka
Analiza bilansu energetycznego systemów PV podłączonych do sieci z krótkookresowym buforowaniem energii

prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska
Zmiana trajektorii rozwoju energetyki

dr inż. Robert Wójcicki – Politechnika Śląska
Wpływ rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie szczytu letniego

mgr inż. Aleksandra Koszarek_Cyra – Politechnika Częstochowska
Działania prośrodowiskowe sektora MSP jako krok w kierunku rozwoju energetyki prosumenckiej w Unii Europejskiej

prof. Jerzy Zieliński
Prąd stały w mikrosieciach i sieciach rozdzielczych

dr inż. Marcin Fice – Politechnika Śląska
Zarządzanie energią i regulacja mocy w prosumenckiej miktoinfrastrukturze energetycznej

prof. SGH dr hab. Dorota Niedziółka – Szkołą Główna Handlowa
Zasady zrównoważonego rozwoju a rozwój energetyki prosumenckiej

dr hab. inż. Krzysztof Dębowski – Politechnika Śląska
Taryfa dynamiczna jako naturalne nastepstwo taryf typu G w rozliczeniach za energię elektryczną

prof. PCz dr hab. Felicjan Bylok – Politechnika Częstochowska
Od pasywnego konsumenta do prosumenta – rozwój prosumpcji na współczesnym rynku