Materiały 2016

Jan POPCZYK (Politechnika Śląska): Koncepcja (polskiego) rynku tranformacyjnego energii elektrycznej

Janusz SOWIŃSKI, Tadeusz PYDYCH (Politechnika Częstochowska): Analiza wybranych technologii wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośnikow w warunkach niepewności

Adam BARTOSZEK, Marek Andrzej ŻUR (Uniwersytet Śląski): Odpowiedzialność ekologiczna w prosumenckiej gminie

Edyta SIERKA i Współpracownicy (Uniwersytet Śląski): Czy energetyka rozproszona zagraża usługom świadczonym przez ekosystem

Sebastian SKOLIK (Politechnika Częstochowska): Społeczne determinanty rozwoju prosumpcji w środowisku cyfrowym

Dorota NIEDZIÓŁKA, Paweł CZYŻAK (Szkoła Główna Handlowa): Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej

Robert KUCĘBA, Edyta KULEJ-DUDEK (Politechnika Częstochowska): Zarzadzanie niska emisja

Krzysztof DĘBOWSKI, Tomasz KRASZEWSKI, Piotr ŚWISZCZ (Politechnika Śląska): Algorytm sterowania PME – główne aspekty zarządzania energią w trybach pracy: „on-grid”, „semi off-grid” oraz „off-grid”

Mirosław PAROL, Łukasz ROKICKI, Michał POŁECKI, Rafał PAROL, Przemysław KOMARNICKI, Bartłomiej ARENDARSKI, Mariusz PIOTROWSKI (Politechnika Warszawska): Projektowanie i optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich

Manuela INGALDI (Politechnika Częstochowska): Świadomość studentów Politechniki Częstochowskiej na temat odnawialnych źródeł energii

Marcin FICE (Politechnika Śląska): Symulator hybrydowy klastra energetycznego

Aleksandra KOSZAREK-CYRA (Politechnika Częstochowska): Industrial prosumers

Grzegorz CHMIELARZ (Politechnika Częstochowska): Ewolucja zagrożeń a bezpieczeństwo energetyczne

Piotr KACEJKO, Karolina GAŁĄZKA (Politechnika Lubelska): Pozycja inwestora na rynku mikroinstalacji w świetle nowelizacji ustawy o OZE

Wojciech TRZASKO (Politechnika Białostocka): Analiza eksploatacji instalacji fotowolotaicznej z modułami stałymi i na trackerze

Sebastian KILUK, Paweł KWASNOWSKI (Akademia Górniczo-Hutnicza): Smart IT Technology

Robert WÓJCICKI (Politechnika Śląska): Net-metering na osłonie kontrolnej prosumenckiej, spółdzielni energetycznej i klastra energetycznego

Jarosław MICHALAK, Marcin ZYGMANOWSKI, Grzegorz JAREK, Michał JELEŃ (Politechnika Śląska): Badania przekszataltnika sieciowego w PME w stanach statycznych i dynamicznych

Marcin ZYGMANOWSKI, Jarosław MICHALAK, Grzegorz JAREK, Michał JELEŃ (Politechnika Śląska): Straty mocy w wybranych topologiach przekształnika sieciowego dla PME

Krzysztof SZTYMELSKI (Politechnika Śląska): Analiza uzysków rzeczywistej instalacji PV o mocy 2 kW