Styczeń

Temat przewodni:
Wschodzący mono rynek energii elektrycznej OZE
Wirtualny minisystem elektroenergetyczny (Elektrownia Wirtualna Plus)
Prosumenci – Spółdzielnie – Klastry

Agenda i komunikat do Konwersatorium z 19 grudnia 2017

prof. Jan Popczyk
Wirtualny Minisystem Elektroenergetyczny (WME) – inteligentna infrastruktura energetyki prosumenckiej, spółdzielczej i klastrowej

Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Wyniki analizy porównawczej energetyki węglowej i OZE w kontekście efektów mikroekonomicznych,w tym zatrudnienia, dla gminy i powiatu na obszarach wiejskich

Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice
Transformacja energetyczna gminy Gierałtowice

Dwa spośród 120 klastrów energii: „Żywiecki” i „Zgorzelecki”
Piotr Budzisz, Pełnomocnik Koordynatora Klastra Żywieckiego
Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”
Daniel Fryc, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej, Koordynator Klastra Zgorzeleckiego
Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej

Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
Energiewende w Niemieczech. Obywatelska energetyka rozproszona