Grudzień

Temat przewodni:
Rynek energii elektrycznej – synergiczne technologie wytwórczo-zasobnikowe – klimat
Electricity market – production and storage technologies – climate change

Agenda i komunikat do Konwersatorium z 28 listopada 2017 r.

Profesor Jan Popczyk, Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Wprowadzenie – Uwolnić w Polsce konkurencję na rynku energii elektrycznej i przestać nadużywać bezpieczeństwa energetycznego do ochrony interesów polityczno-korporacyjnych
Introduction – Liberate the electricity market in Poland and stop overusing energy security reasons to protect political and corporal interests

Thomas Duerr, Siemens
Energiewende – the driver of the change in the distribution grid
Energiewende – silnik transformacji w sieciach dystrybucyjnych

Robert Duszka, NMG S.A.
System do efektywnego zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej w obszarze małych i średnich obiektów, jako nowy model funkcjonowania energetyki – projekt (zatwierdzony do realizacji)
Effective system of electricity demand and supply management for small and medium sized objects as a new model of energy sector operation (project approved for implementation)

Tadeusz Bąk, Clean World Energy Systems Sp. z o. o.
Prezentacja multi-technologii C-GEN
On the C-GEN technology

Jacek Skalmierski
Wysokotemperaturowe zasobniki ciepła
High- temperature heat storage units

dr Tomasz Müller, Stowarzyszenie Klaster 3×20
Refleksje nad globalną polityką klimatyczną w horyzoncie 2050 w kontekście ustaleń V Raportu IPCC i porozumienia paryskiego 2015
Thoughts on global climate policy by 2050 in the light of The Fifth Assessment Report (IPCC) and the Paris Agreement (2015)