Luty

Temat przewodni:
Program „Prosument” w strukturze biznesu sieciowego na rynku EP

Prof. T. Skubis, Politechnika Śląska
Wspomnienie sylwetki prof. Stanisława Fryzego