Styczeń

Temat przewodni:
Sieciowa struktura biznesowa rynku EP

Dr inż T. Wałek, GHP Poland.
Małe agregaty kogeneracyjne – raport do BŹEP

Inż. B. Sygut
Mapa inwentaryzacyjna PME

Dr inż. M. Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych

B. Dudek, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Wspomnienie dyrektora Edmunda Masłyka