Wrzesień

Temat przewodni:
Inteligentna energetyka EP

G. Zylka, Paradigma
Termika solar aqua. Duże systemy solarne- ciepłownie słoneczne