Warsztaty

Temat przewodni:
Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych

Agenda warsztatów

dr inż. Jarosław Michalak, Wydział Elektryczny
Obszar rewitalizacji prosumenckiej mikroinfrastruktury energetycznej (PME) w projekcie GEKON.
Idea oraz opis budowanego interfejsu

dr inż. Marcin Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
Aktywna reakcja na profile mocy w PME

dr inż. Marcin Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych.
Interfejs sieciowy

Profesor Jan Popczyk
dr inż. Jarosław Michalak, Wydział Elektryczny
Komunikat do Warsztatów z dnia 24 listopada 2015 r.