Marzec

Temat przewodni:
Symulator hybrydowy gminnej gospodarki energetycznej

Agenda

Profesor Jan Popczyk
Gminna gospodarka energetyczna

mgr inż. Ryszard Mocha
Energetyka gminna w strategii WFOŚiGW

dr inż. Robert Wójcicki, Wydział Automatyki Elektorniki i Informatyki
dr inż. Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny
Symulator hybrydowy dla gminy – funkcjie i środowisko programistyczne

dr inż. Józef Chmiel
Komunikat na temat raportu prof. Jana Popczyka „Elektorownie jądrowe w Polsce i ich alternatywa”

Anna Musialik, Kamil Buss, studenci VI sem. kierunku Energetyka na Wydziale Elektrycznym
Prezentacja technologii „smart iLab-EPRO”