Styczeń

Temat przewodni:
Gminy w trójbiegunowym systemie bezpieczeństwa energetycznego

Agenda

Profesor Jan Popczyk
Gminy wiejskie w społecznej doktrynie bezpieczeństwa eneregetycznego

dr inż. Joachim Bargiel, Wójt Gimny Gierałtowice
Mapa drogowa wejścia gminy wiejskiej na nową trajektorię rozwojową energetyki na przykładzie Gminy Gierałtowice

dr hab. Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dr inż. Marcin Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny
dr inż. Robert Wójcicki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Justyna Mostowska, Anna Musialik, Wojciech Kwoczak, studenci kierunku Energetyka
Gminy w szwedzkim systemie bezpieczeństwa energetycznego
Część I Cześć II Cześć III