Czerwiec

Temat przewodni:
Jak wprząc wysoką teorię w bardzo już wymagającą praktykę transformacji energetyki, i czy to jest potrzebne?

Agenda

Profesor Jan Popczyk, Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Jeszcze raz o roli elektryków w transformacji energetyki

Profesor Leszek S. Czarnecki. IEEE Life Fellow; Louisiana State University – Baton Rouge, USA
Fizyczne przyczyny redukcji współczynnika mocy

Wojciech Bobela, GE Energy Connections / Alstom
SmartGrid (Komunikat)

Robert Wójcicki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Kalibracja net meteringu w osłonach OK1 do OK4

Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Badania symulacyjne zdolności integracyjnych zautomatyzowanej infrastruktury sieciowej SN/nN

Marcin Fice, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Ochrona przeciwporażeniowa w zautomatyzowanych mikrosieciach i sieciach semi off-grid