Kwiecień

Temat przewodni:
Regulacja i bilansowanie w osłonach kontrolnych na mono rynku energii elektrycznej OZE

Agenda

Profesor Jan Popczyk, Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Dynamika rozwojowa klastrów energii: od backup-u w postaci klastrowego rynku w osłonie OK+ dla rynku WEK do backup-u w postaci rynku WEK (w osłonie OK) dla rynku (podstawowego) w osłonie OK+

Dorota Hubka-Wójcik, Prezes Małopolskiego Centrum Transferu Technologii
Możliwości pozyskania wsparcia finansowego innowacyjnych rozwiązań w klastrach energii

Piotr Brożyna, Prezes FV Energia Sp. z o.o.
Prosument przemysłowy na rynku energii elektrycznej. Perspektywy rozwojowe segmentu rynkowego prosumentów przemysłowych w Polsce w świetle pierwszych doświadczeń niezależnego inwestora

Robert Duszka, Dyrektor Działu Business Development, NMG S.A.
Zintegrowana platforma zarządzająca popytem i podażą energii w obszarze odbiorców końcowych – Projekt (zatwierdzony do realizacji)

Krzysztof Dębowski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Sterowanie cenami na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+

Robert Wójcicki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Sterowanie współczynnikami net meteringu na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+

Krzysztof Bodzek, Jarosław Michalak, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Sterowanie mocą i energią na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+

Marcin Fice, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Potencjał wykorzystania koncepcji systemu sterowania samochodu hybrydowego do budowy systemów regulacyjno-bilansujących na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+