Maj

Temat przewodni:
Mono rynek energii elektrycznej OZE – innowacyjność przełomowa

Agenda

Profesor Jan Popczyk, Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
Uproszczona analiza SWOT dla mono rynku energii elektrycznej OZE.

Arkadiusz Dubas, Dyrektor Biura Taryf i Regulacji (Tauron Dystrybucja S.A.)
Anatomia kształtowania opłat systemowo-sieciowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Sebastian Kiluk (AGH)
Bitcoin/Blockchain na mono rynku energii elektrycznej OZE – kryptowaluty w net meteringu.

Włodzimierz Pomierny, Ekspert Biura Rozwoju i Innowacji (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)
Projekt ARP nt. Sieć otwartych innowacji a mono rynek energii elektrycznej OZE.

Komunikat przedstawiciela Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej
Wnioski z Seminarium (Zgorzelec, 17 maja 2017 r.) nt. Oddziaływanie klastrów energii na społeczność lokalną. Korzyści dla mieszkańców.

Krzysztof Dębowski (Politechnika Śląska)
Przebudowa taryf energii elektrycznej na mono rynku energii elektrycznej OZE.

Robert Wójcicki (Politechnika Śląska)
Macierz współczynników WNM w net meteringu na mono rynku energii elektrycznej OZE.

Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska)
Album technologii wytwórczych na mono rynku energii elektrycznej OZE, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącego ich wysycania w układy energoelektroniczne.

Marcin Fice (Politechnika Śląska)
Konwergencja wymagań jakościowych dla źródeł i odbiorników (odbiorczej mikroinfrastruktury energetycznej – usług multienergetycznych) na mono rynku energii elektrycznej OZE.