Grudzień

Temat przewodni:
KONSOLIDACJA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Uruchomienie eksperymentu praktycznego „Zarządzanie odbiornikami energii elektrycznej w środowisku gospodarstwa domowego”
dr inż. Marcin Fice, dr inż. Adam Pilśniak

TRANSFORMACJA SIECIOWA (od modelu egzogenicznego do endogenicznego)
monizm elektryczny OZE i rynek usług energetycznych w modelu prosumenckim (EP), niezależnych inwestorów NI oraz produktów i usług MMSP, wspomaganym w ramach zasady ustrojowej subsydiaryzmu przez samorządy vs energetyka WEK (polityka energetyczna i energetyczny keynesizm)
Profesor Jan Popczyk, dr inż. K. Bodzek

Komunikat: Sekcja Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych na platformie PPTE2050
Jan Popczyk

Komunikat: Konwersatorium na platformie PPTE2050
Krzysztof Bodzek

Komunikat: Współpraca Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych z otoczeniem w aspekcie implementacji rynku wschodzącego 1 EE. Monitoring (Obserwator) nowych innowacyjnych technologii energetycznych na „Allegro”
Marcin Fice, dr inż. Krzysztof Sztymelski

Omówienie eksperymentu …
Marcin Fice, Adam Pilśniak

Panel dyskusyjny poświęcony TRANSFORMACJI SIECIOWEJ
Moderator: J. Popczyk

Wykorzystanie efektu eksperymentu
Wszyscy uczestnicy Konwersatorium