Maj

Temat przewodni:
Zbliżanie badań i praktyki
na platformie rynku wschodzącego energii elektrycznej (1)

Agenda i komunikat

Jacek Biskupski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Możliwość doprowadzenia do stanu zeroenergetyczności istniejącego monoenergetycznego budynku na bazie prosumenckich systemów PV i pomp ciepła w warunkach polskich
Dyskusja panelowa (udział w dyskusji: J. Popczyk, T. Słupik, M. Fice, K. Sztymelski, A. Pilśniak, R. Wójcicki)

Krzysztof Bodzek, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
WME Wielkopolska Południowa (SBU). Wyniki Raportu BPEP(6)
Dyskusja panelowa (udział w dyskusji: J. Popczyk, T. Słupik, J. Biskupski, R. Wójcicki, T. Müller)

Robert Wójcicki, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Systemy informatyczne dla ZKSE (zwirtualizowany krajowy system elektroenergetyczny), cz. 1. Zapowiedź Raportu
Adam Pilśniak, Marcin Fice, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
Systemy informatyczne dla ZKSE (zwirtualizowany krajowy system elektroenergetyczny), cz. 2. Zapowiedź Raportu

Dyskusja otwarta