Komitet organizacyjny

Przewodniczący Konferencji – nauki techniczne
Dr hab. inż. Krzysztof Dębowski – Politechnika Śląska

Przewodniczący Konferencji – nauki społeczno-ekonomiczne
Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Sekretarz Naukowy – nauki techniczne
Dr inż. Marcin Fice – Politechnika Śląska

Sekretarz Naukowy – nauki społeczno-ekonomiczne
Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Sekretarz Naukowy – nauki przyrodnicze
Dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski

Sekretarz Naukowy
Dr Wojciech Szymla – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz Organizacyjny:
Dr inż. Marcin Fice – Stowarzyszenie Klaster 3×20

Dr inż. Paweł Kobis – Politechnika Częstochowska
Mgr    inż.     Aleksandra    Koszarek-Cyra – Politechnika Częstochowska