Osłona OK(JSTx)

Charakterystyczne technologie wytwórcze osłon kontrolnych


*OK(JST1) – wieś zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN

*OK(JST2) – gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. mieszkańców

*OK(JST3) – miasto 50-100 tys. wraz z powiatem

*OK(JST4) – miasto 100-500 tys. mieszkańców

*OK(JST5) – metropolia 0,5-1 mln mieszkańców

* OK(JST6) – Warszawa, GZM

* OK(JST7) – powiat („samodzielny”)

* OK(JST8) – województwo

 

Schemat osłony kontrolnej OK(JST1) – wiejska linia nN z mikrobiogazownią