Postępowania i zamówienia

Zapytanie ofertowe z dnia 15 listopada 2019 r.

Wykonanie strony internetowej z funkcjonalnością aplikacji internetowej z elementami systemu SCADA. Treść zapytania ofertowego.