Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Ostatnie Konwersatorium:

17 grudnia 2019 r.

Temat przewodni:

PRETENDENCI NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH 1 i 2
od konwersatoryjnych koncepcji ku faktom

Agenda i materiały

Serdecznie dziękujemy za obecność

Od 2019 r. materiały z Konwersatoriów znajdują się na Platformie PPTE2050 w sekcji Konwersatorium/Archiwum.