Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Ostatnie Konwersatorium :

24 stycznia 2017 r.
Temat przewodni:
Alokacja produkcji energii elektrycznej i usług systemowych z rynku WEKθ na rynki NI/EP

Agenda

Materiały znajdują się tutaj