Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Ostatnie Konwersatorium:

28 stycznia 2020 r.

Temat przewodni:

EKONOMIA KRAJOWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 2020
W PERSPEKTYWIE MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050

Agenda i materiały

Serdecznie dziękujemy za obecność

Od 2019 r. materiały z Konwersatoriów znajdują się na Platformie PPTE2050 w sekcji Konwersatorium/Archiwum.