Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Następne Konwesatorium:

22 maja2018 r.

Temat przewodni:
Zbliżanie badań i praktyki
na platformie rynku wschodzącego energii elektrycznej (1)

Agenda i komunikat

Serdecznie zapraszamy