Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Ostatnie Konwersatorium:

26 lutego 2019 r.

Temat przewodni:

OD RUCHU NA RZECZ ODDOLNEJ ODPOWIEDZI W LATACH 2019-2020
NA PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE
DO (USTROJOWEJ) REFORMY ENERGETYKI

Agenda i materiały

Następne Konwersatorium: 26 marca 2019
Serdecznie zapraszamy