Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Ostatnie Konwersatorium:

30 kwietnia 2019 r.

Temat przewodni:

Triplet transformacyjny okresu oddolnej odpowiedzi 2019-2020

Agenda i materiały

Serdecznie zapraszamy na kolejne Konwersatorium, które odbędzie się 28 maja 2019 r.