Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Zapraszamy na najbliższe Konwersatorium :

25 kwietnia 2017 r.,
którego tematem przewodnim jest:
Regulacja i bilansowanie w osłonach kontrolnych na mono rynku energii elektrycznej OZE.

Agenda

Prelegenci:
Profesor Jan Popczyk – Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20
„Dynamika rozwojowa klastrów energii: od backup-u w postaci klastrowego rynku w osłonie OK+ dla rynku WEK do backup-u w postaci rynku WEK (w osłonie  OK) dla rynku (podstawowego) w osłonie OK+

Dorota Hubka-Wójcik – Prezes Małopolskiego Centrum Transferu Technologii
„Możliwości pozyskania wsparcia finansowego innowacyjnych rozwiązań w klastrach energii”

Piotr Brożyna – Prezes FV Energia Sp. z o.o.
„Prosument przemysłowy na rynku energii elektrycznej. Perspektywy rozwojowe segmentu rynkowego prosumentów przemysłowych w Polsce w świetle pierwszych doświadczeń niezależnego inwestora”

Robert Duszka – Dyrektor Działu Business Development, NMG S.A.
„Zintegrowana platforma zarządzająca popytem i podażą energii w obszarze odbiorców końcowych – Projekt (zatwierdzony do realizacji)”

Krzysztof Dębowski (Politechnika Śląska)
„Sterowanie cenami na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+

Robert Wójcicki (Politechnika Śląska)
„Sterowanie współczynnikami net meteringu na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+

Krzysztof Bodzek, Jarosław Michalak (Politechnika Śląska)
„Sterowanie mocą i energią na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+

Marcin Fice (Politechnika Śląska)
„Potencjał wykorzystania koncepcji systemu sterowania samochodu hybrydowego do budowy systemów regulacyjno-bilansujących na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK+