Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Najbliższe Konwersatorium:

19 grudnia 2017 r.

Temat przewodni:
Wschodzący mono rynek energii elektrycznej OZE
Wirtualny minisystem elektroenergetyczny (Elektrownia Wirtualna Plus)
Prosumenci – Spółdzielnie – Klastry

Agenda:

prof. Jan Popczyk
Wirtualny Minisystem Elektroenergetyczny (WME) – inteligentna infrastruktura energetyki prosumenckiej, spółdzielczej i klastrowej

Krzysztof Bodzek, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Wyniki analizy porównawczej energetyki węglowej i OZE w kontekście efektów mikroekonomicznych,w tym zatrudnienia, dla gminy i powiatu na obszarach wiejskich

Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice
Transformacja gospodarki energetycznej w gminie wiejskiej

Piotr Budzisz, Pełnomocnik Koordynatora Klastra Żywieckiego
Daniel Fryc, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej, Koordynator Klastra Zgorzeleckiego
Dwa spośród 120 klastrów energii: „Żywiecki” i „Zgorzelecki”

Udział w dyskusji zapowiedzieli: Radosław Gawlik – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Fundacji Eko-Unia, były wiceminister środowiska; Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie; Tomasz Waśniewski Prezes Fundacji Rozwój – TAK, odkrywki – NIE; Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu; Witold Szczeciński – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice; przedstawiciele gmin wielkopolskich

Serdecznie zapraszamy