Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”

Następne Konwesatorium:

24 kwietnia 2018 r.

Temat przewodni:
Polska energetyka:
destrukcyjna wewnętrzna polityka energetyczna
vs
przełomowy rozwój w ramach globalnych megatrendów

Agenda

Serdecznie zapraszamy