Styczeń

Temat przewodni:
Alokacja produkcji energii elektrycznej i usług systemowych z rynku WEKθ na rynki NI/EP

Agenda

Robert Duszka, Dyrektor Działu Business Development, NMG S.A.
Usługi zarządzania popytem/energią u odbiorcy końcowego/prosumenta

Maciej Dróżdż, Dyrektor Realizacji Projektów, MGM Projekt Sp. z o. o.
Najtańszy sposób na darmowe ogrzewanie, czyli folia grzewcza trzeciej generacji

Robert Wójcicki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Algorytmy i wymiarowanie usług net-meteringu

Marcin Fice, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Wymagania jakościowe zasilania odbiorów/odbiorników energii elektrycznej na rynkach NI/EP – ekwiwalent scentralizowanych usług systemowych na rynku WEKθ