Modele referencyjne

Modele referencyjne są postrzegane z perspektywy osłon kontrolnych w systemie elektroenergetycznym.

Osłony kontrolne związane z siecią elektroenergetyczną:

 
Osłona kontrolna Opis
OK1 osłona prosumencka przecinająca przyłącze nN (wyodrębnia ona, w dominującej części, prosumenta z segmentu ludnościowego)
OK2 osłona przecinająca pola liniowe nN stacji transformatorowej SN/nN (wyodrębniająca infrastrukturę nN zasilaną ze stacji)
OK3 wirtualna osłona przecinająca pola przyłączeniowe (do infrastruktury SN/nN) źródeł oraz prosumentów/odbiorców (wyodrębniająca klastry i spółdzielnie energii, a także elektrownie wirtualne)
OK4 osłona przecinająca pola liniowe SN stacji transformatorowej 110 kV/SN (wyodrębniająca infrastrukturę SN-nN zasilaną ze stacji)
OK5 osłona przecinająca połączenia transgraniczne łączące KSE z systemem UCTE (rynek krajowy z jednolitym rynkiem unijnym/europejskim)

Osłony kontrolne są również związane ze strukturą nie tylko techniczną, ale również podmiotową. Podział oraz opis osłon kontrolnych znajduje się tutaj.