Materiały 2014

Jerzy Zieliński – Uniwersytet Łódzki
Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przyładzie projektwanej platrofmy e-balance

dr inż. Robert Wójcicki – Politechnika Śląska
Prosumencka mikroinstalacja fotowoltaiczna na przykładzie domu jednorodzinnego

Robert Ulewicz – Politechnika Częstochowska
Nielegalny pobór energii elektrycznej

Janusz Sowiński – Politechnika Częstochowska
Symulacjyna analiza produkcji energii elektrycznej i cipła z odnawialnych nośników w Polsce

Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski
dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
Energetyka prosumencka, czyli powrót do społeczeństwa funkcjonującego według praw natury

prof. PCz dr hab. inż. Robert Kucęba – Politechnika Częstochowska
Energetyka prosumencka w konwergencji ze zrównoważonym rozwojem

Bożena Matusiak – Uniwersytet Łódzki
Modele biznesowe i zarzadzanie na rynku energii

Michał Pietruszewski
Prosumpcja w aspeckie nauk społecznych

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska
Jedność energetyki prosumenckiej i innowacji przełomowych

prof. PCz dr hab. inż. Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska
Wykorzystanie analizy fraktalnej do przewidywania mocy generacji wiatorwej w instalacjach prosumenckich

mgr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra – Politechnika Częstochowska
Bariery w rozwoju inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii

J. Jurasz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Niezawodność zasilania z PV

Janusz Garbara – Politechnika Częstochowska
Rozwój zrównoważony, zagrożenia

mgr inż. Karolina Gałązka – Politechnika Lubelska
Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich

dr inż. Marcin Fice – Politechnika Śląska
dr inż. Rafał Setlak – Politechnika Śląska
Samochów jako źródło dla domu. Technologie zasobnikowe PME.

Prof. PCz dr hab. Felicjan Bylok – Politechnika Częstochowska
Prosumpcja na rynku energii w perspektywie teoretycznej

dr hab. Krzysztof Dębowski – Politechnika Śląska
Pokaz funkcjonowania „Wirtualnej Sieci Referencyjnej Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych”

dr hab. Krzysztof Dębowski – Politechnika Śląska
Wnioskowanie rozmyte w ukłądzie sterowania prosuemnckiej mikroinstalacji energetycznej PME